4034 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 29-06-2020 (vlak 3)Geen vorige toets beskikbaar nie 29 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 29-06-2020 só ingevul:Ek sal die kwessie dadelik ........ sodat dit opgelos kan word.


42 % (afgerond)aanroer 
58 % (afgerond)aanspreek

"Aanspreek" is 'n anglisisme vir "address" en "aanroer" of "hanteer" is die korrekte woorde binne hierdie konteks.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
Idioom: Dit is ........ vir my.


2 % (afgerond)Chinees
98 % (afgerond)Grieks 
Japannees
Italiaans

Hierdie idioom beteken 'ek verstaan dit glad nie'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die ........ was geskok oor die hofuitspraak.


10 % (afgerond)ter doodveroordeelde
76 % (afgerond)terdoodveroordeelde 
13 % (afgerond)ter dood veroordeelde
1 % (afgerond)terdood veroordeelde

"Terdoodveroordeelde" is 'n samestellende afleiding wat bestaan uit 'n woordgroep ("ter dood veroordeel") en 'n agtervoegsel ("-e").
Sien ook die bladsy Samestellende afleidings.
Hoe word "push notifications" in die rekenaarwese in Afrikaans vertaal?


66 % (afgerond)Aanstuurkennisgewings 
4 % (afgerond)Stampkennisgewings
21 % (afgerond)Drukkennisgewings
9 % (afgerond)Stootkennisgewings

'n Aanstuurkennisgewing word deur die vervaardiger van byvoorbeeld 'n mobiele toepassing na jou slimfoon aangestuur. Microsoft gebruik ook hierdie vertaling vir "push notification".
Sien ook die bladsy Vertaling en terminologie.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties