4039 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 30-06-2020 (vlak 2)vorige toets 30 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 30-06-2020 só ingevul:Die ring lê op 'n ........ in die dosie.


68 % (afgerond)kussinkie 
2 % (afgerond)kussentje
16 % (afgerond)kussingkie
14 % (afgerond)kussingtjie

Die “-kie”-morfeem word net in verkleiningsvorme gebruik wanneer daar ʼn “ng”-klank aan die einde van ʼn meerlettergrepige woord voorkom; die “ng” word dan vervang met “-kie”, byvoorbeeld “kussing” word “kussinkie”.

Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
Die eksamen gaan ........ afgelê word.


mondelungs
mondilings
mondelengs
99 % (afgerond)mondelings 

Ingevolge reël 16.13 in die AWS word die [Ə]-klank deur 'n "i" weergegee in beklemtoonde lettergrepe en in agtervoegsels.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die Hoërskool ........ in Pretoria het vanjaar weer die beker in die koorkompetisie gewen.


menlo-park
84 % (afgerond)Menlopark 
16 % (afgerond)Menlo Park
menlo park

Geografiese name, byvoorbeeld van dorpe, stede en woonbuurte, begin met 'n hoofletter. Sommige plekname met "park" word slegs los, geskryf, byvoorbeeld "Kempton Park". Ander word in Afrikaans vas geskryf, soos "Menlopark".
Sien ook die bladsy Plekname.
In die volksmond word na die Volksrepubliek China verwys as ........ om dit te onderskei van die demokratiese Taiwan (amptelik bekend as die Republiek China).


5 % (afgerond)Rooisjina
14 % (afgerond)Rooi-Sjina
41 % (afgerond)Rooi-China 
39 % (afgerond)Rooi China

In meerledige geografiese name wat bestaan uit 'n eienaamelement plus 'n voorbepaling wat 'n onverboë byvoeglike naamwoord is, word die voorbepaling met 'n koppelteken aan die eienaamelement vas geskryf. Ander voorbeelde sluit in: "Groot-Brittanje","Klein-Asië" en "Wit-Rusland". Let daarop dat die spelling "Sjina" nie meer deur die AWS aanvaar word nie.
Sien ook die bladsy Plekname.
TOTAALRESULTAAT:
73% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties