4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 28-12-2018 (vlak 1)vorige toets 28 DES volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 28-12-2018 só ingevul:Hoe hou jy van my nuwe ........ ?


1 % (afgerond)zjien
94 % (afgerond)jean 
3 % (afgerond)jeane
3 % (afgerond)djien

Vreemde woorde ("jean") behou in bepaalde gevalle hulle vreemde spelvorm.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
Johan is so ʼn ........ heer; hy het die mooiste maniere.


84 % (afgerond)galante 
1 % (afgerond)gelant
3 % (afgerond)galant
13 % (afgerond)gelante

Sommige byvoeglike naamwoorde wat voor ʼn selfstandige naamwoord staan ("galant"), kry ʼn "-e" (attributiewe "-e") agteraan.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Dit is tyd dat ons die koring van die ........ skei.


2 % (afgerond)hawer
1 % (afgerond)mielies
gars
97 % (afgerond)kaf 

Die uitdrukking "die koring van die kaf skei" beteken 'die goeie van die slegte skei'.
(Bron: HAT)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Sulke goeie prestasies vereis baie inspanning.
Wat is die woordsoort van "vereis" in bostaande sin?


3 % (afgerond)voegwoord
7 % (afgerond)bywoord
80 % (afgerond)werkwoord 
10 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "vereis", kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
89% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties