4208 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 04-01-2019 (vlak 1)vorige toets 04 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 04-01-2019 só ingevul:Die rose floreer in hierdie bedding.
'n Sinoniem vir "floreer" in bostaande sin is ........ .21 % (afgerond)blom
1 % (afgerond)ruig
7 % (afgerond)welig
70 % (afgerond)gedy 

Sinonieme is verskillende woorde wat min of meer dieselfde betekenis het, byvoorbeeld "floreer - gedy".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
Die afrigter het ons heelweek ........ .


1 % (afgerond)geöpkeil
1 % (afgerond)geopkeil
95 % (afgerond)opgekeil 
4 % (afgerond)op gekeil

Skeibare werkwoorde wat die hoofklem op die eerste lettergreep het, vorm die voltooide deelwoord met “-ge-” (AWS 17.2).
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Idioom: 'n Ander se ........ werk doen.


2 % (afgerond)goeie
swak
2 % (afgerond)baie
96 % (afgerond)vuil 

Die idioom "'n ander se vuil werk doen", beteken 'vir 'n ander onsmaaklike dinge doen'.
(Bron: Spreekwoorde - Anton Prinsloo)
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Die vlamme het aan die huis se dak gelek.
Wat is die woordsoort van "gelek" in bostaande sin?


3 % (afgerond)byvoeglike naamwoord
2 % (afgerond)selfstandige naamwoord
2 % (afgerond)bywoord
93 % (afgerond)werkwoord 

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
89% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  

© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties