4720 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 15-01-2019 (vlak 1)vorige toets 15 JAN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 1 het die toets van 15-01-2019 só ingevul:Die slegte weer belemmer die atletiekbyeenkoms.
Wat is die woordsoort van "belemmer" in bostaande sin?9 % (afgerond)adjektief
12 % (afgerond)bywoord
70 % (afgerond)werkwoord 
8 % (afgerond)selfstandige naamwoord

'n Werkwoord benoem die aksie of proses in 'n sin. Een manier om vas te stel of 'n woord 'n werkwoord is, is om te kyk of daar 'n verledetydsvorm van die woord bestaan, wat gewoonlik met "ge-" aangedui word. Sommige woorde, soos "belemmer" kry egter nie 'n "ge-" vooraan nie.
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Ek dink ’n ........ het my van my beursie met al my geld beroof.


12 % (afgerond)sakke-roller
78 % (afgerond)sakkeroller 
9 % (afgerond)sakke roller

ʼn Samestelling ("sakkerollers") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("sak" en "roller") bestaan. Die "e" is ’n verbindingsklank. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Sal ........ die geleentheid kan bywoon, mevrou?


32 % (afgerond)U
68 % (afgerond)u 

Die hoflikheidsvorm wat na mense verwys, word met 'n kleinletter geskryf. Die aanspreekvorm wat vir hoogwaardigheidsbekleërs gebruik word, word met 'n hoofletter geskryf.
Sien ook die bladsy Hoof- of kleinletter.
Idioom: Marianne is gewoonlik Saterdagoggende vroeg uit die ........ .


14 % (afgerond)kombuis
61 % (afgerond)vere 
22 % (afgerond)huis
3 % (afgerond)nagklere

Die uitdrukking "vroeg uit die vere" beteken 'vroeg in die môre opstaan. (Bron: HAT).
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
TOTAALRESULTAAT:
69% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties