3765 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 31-10-2019 (vlak 3)vorige toets 31 OKT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 31-10-2019 só ingevul:Die boer het al sy varke, insluitende sy bere en ........ , na die vendusie geneem.


53 % (afgerond)sogge of sôe 
1 % (afgerond)sogge
sogte
45 % (afgerond)sôe

'n Sog is 'n vroulike vark en die meervoudsvorm daarvan kan "sogge" of "sôe" wees. By sommige woorde wat eindig op 'n "g", kan een van die moontlike meervoudsvorme gevorm word deur die toevoeging van 'n "-e" aan die einde van die woord, tesame met die weglating van die "g" en die toevoeging van 'n kappie op die vokaal wat die "g" voorafgegaan het. Ander voorbeelde sluit in "brug" wat "brûe" word en "wig" wat "wîe" word.

Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die offisier het nie die ........ korrek aangespreek nie.


4 % (afgerond)kolonêl
94 % (afgerond)kolonel 
2 % (afgerond)kollonel
kolenel

Hoewel vokaalverswakking plaasvind, word die "uh"-klank soms nog as "o" gespel ter wille van die Afrikaanse speltradisie.
Sien ook die bladsy Lang/kort vokale.
Die vliegtuig het in die moeilikheid beland toe 'n ........ ontplof het.


24 % (afgerond)lithiumbattery
71 % (afgerond)litiumbattery 
3 % (afgerond)lithium battery
3 % (afgerond)litiumbatery

ʼn Samestelling (“litiumbattery”) is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele (“litium” en “battery”) bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Ek sal jou ........ en vir altyd liefhê.


2 % (afgerond)virewig
ver ewig
3 % (afgerond)verewig
95 % (afgerond)vir ewig 

Die woorde "vir ewig" beteken 'sonder einde'; die woord "verewig" is 'n werkwoord wat beteken 'om iets vir ewig te laat voortleef', byvoorbeeld: Die skrywer se werk is in hierdie bundel verewig.
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
78% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties