3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 20-09-2019 (vlak 3)vorige toets 20 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 20-09-2019 só ingevul:Identifiseer die FOUT in die volgende sin:
Daar word talle sportmotors teen weggooipryse in die tweedehandse motorgids geadverteer.


78 % (afgerond)tweedehandse motorgids 
6 % (afgerond)geadverteer
15 % (afgerond)weggooipryse
1 % (afgerond)sportmotors

Die korrekte skryfwyse van "tweedehandse motorgids" is "tweedehandsemotorgids". Dit is 'n samestellende samestelling wat bestaan uit 'n woordgroep ("tweedehandse motor") plus naamwoord ("gids").
Sien ook die bladsy Samestellende samestellings.
Die droogte hou 'n groot bedreiging vir die landbou in.
Onder watter subkategorie van die woordsoort val "bedreiging" in bostaande sin?


1 % (afgerond)eienaam
15 % (afgerond)soortnaam
1 % (afgerond)versamelnaam
83 % (afgerond)abstrakte naamwoord 

Abstrakte naamwoorde is selfstandige naamwoorde wat ontasbare dinge benoem , byvoorbeeld "bedreiging", "liefde", "haat" en "geloof".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
Idioom: Iemand oor die vingers ........ .


1 % (afgerond)slaan
raak
brand
99 % (afgerond)tik 

Hierdie idioom beteken 'iemand berispe'.
Sien ook die bladsy Idiome, spreuke en spreekwoorde.
Ek verkies om ........ se berigte te lees.


15 % (afgerond)die Burger
2 % (afgerond)Burger
83 % (afgerond)Die Burger 

Die publikasie se skryfwyse is "Die Burger" en daarom word "die" ook met 'n hoofletter geskryf.
Sien ook die bladsy Publikasiename.
TOTAALRESULTAAT:
86% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties