3572 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 06-11-2019 (vlak 2)vorige toets 06 NOV volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 06-11-2019 só ingevul:Chantel het haar sleutel hier verloor, sal jy bietjie ........ of iemand dit opgetel het?


ront vra
76 % (afgerond)rondvra 
24 % (afgerond)rond vra
rontvra

ʼn Samestelling ("rondvra") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("rond" en "vra") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Die minister van water en sanitasie erken die departement is ........ in hul optrede en maak nie planne om probleme te voorkom nie.


98 % (afgerond)reaktief 
reäktif
reaktif
2 % (afgerond)reäktief

Wanneer twee vokale langs mekaar tot twee verskillende lettergrepe behoort, kry die tweede vokaal ʼn deelteken. Dit geld egter nie wanneer ’n “a” of ’n “o” voorafgegaan word deur ’n “a”, “o”, “e”, “u” of “i” nie, byvoorbeeld “reaktief”, “geolie” en “aktuaris”. Dit geld ook nie vir samestellings nie, byvoorbeeld “studie-eenheid” en “toe-eien”.
Sien ook die bladsy Deelteken.
Sy ........ 'n sug van verligting toe die die onderwyseres by haar verbystap sonder om haar huiswerk na te gaan.


18 % (afgerond)slaag
slaap
4 % (afgerond)slaan
78 % (afgerond)slaak 

Die werkwoord "slaak", wat volgens die HAT 'loslaat' of 'vrylaat' beteken, word in die kollokasie "slaak 'n sug van verligting" gebruik, eerder as die ander soortgelyk klinkende opsies, wat egter almal nikseggend in hierdie konteks is.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Iemand wat ʼn restaurant verlaat sonder om te betaal, noem ons ʼn ........ .1 % (afgerond)geluksvoël
96 % (afgerond)glyjakkals 
2 % (afgerond)geldskieter
1 % (afgerond)harmansdrup

ʼn Glyjakkals is iemand wat wegglip (byvoorbeeld uit ʼn restourant) sonder om te betaal; ʼn harmansdrup is iemand wat baie stadig is; ʼn geluksvoël is iemand wat dit altyd gelukkig tref; ʼn geldskieter is iemand wat geld uitleen. (Bron: Die Afrikaanse Makro Gids - I Uys)

Sien ook die bladsy Persoonsname.
TOTAALRESULTAAT:
87% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties