3504 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 23-01-2020 (vlak 2)vorige toets 23 JAN Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 23-01-2020 só ingevul:Die nuwe "Amerikaanse" student kom toe al die tyd uit ........ .


Chjina
48 % (afgerond)China 
4 % (afgerond)Sjina
48 % (afgerond)China of Sjina

Die jongste AWS van 2017 erken slegs die spelling "China" en nie meer die spelling "Sjina" nie.
Sien ook die bladsy Wisselvorme.
Hoe moes ons dan hierdie saak ........ het?


55 % (afgerond)hanteer
38 % (afgerond)hanteer of gehanteer 
7 % (afgerond)gehanteer
gehandteer

By woorde wat uit twee lettergrepe bestaan en op "-eer" eindig, is die "ge-" in die verledetydsvorm opsioneel.
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die geskiedenis van die ........ is baie interessant.


93 % (afgerond)Tweede Wêreldoorlog 
3 % (afgerond)tweede wêreldoorlog
2 % (afgerond)tweede Wêreldoorlog
3 % (afgerond)Tweede wêreldoorlog

Ingevolge reël 9.9 in die AWS word soortname wat as eiename optree met aanvangshoofletters (behalwe lidwoorde en voorsetsels) geskryf. Sommige koerante verkies egter om dit met kleinletters te skryf ten einde leesbaarheid te verhoog.
Sien ook die bladsy Slegs hoofletter.
Hoeveel bossies geelwortels moet ek koop, een of twee?
Wat is die woordsoort van "een" in bostaande sin?


3 % (afgerond)onbepaalde optelwoord
4 % (afgerond)onbepaalde rangtelwoord
25 % (afgerond)bepaalde rangtelwoord
67 % (afgerond)bepaalde hooftelwoord 

Hooftelwoorde dui 'n bepaalde hoeveelheid of aantal aan en kan in syfers uitgedruk word, byvoorbeeld "een", "vier", "sestien". Onbepaalde hooftelwoorde dui op 'n onbepaalde hoeveelheid en kan nie in syfers uitgedruk word nie, byvoorbeeld "soveel", "heelwat", "min", "weinig".
Sien ook die bladsy Woordsoorte.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties