2739 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 21-06-2024 (vlak 2)vorige toets 21 JUN volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 21-06-2024 só ingevul:Jy moet opskud, anders gaan ons nie ........ wees vir die trein nie.


99 % (afgerond)betyds 
beteids
beteits
betytds

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde in Afrikaans uitgespreek word. Twee letters wat dikwels verwar word, is “ei” en “y”.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Die koningin is bekend vir haar prag en ........ , en feestelike dinees.


98 % (afgerond)praal 
pruime
2 % (afgerond)gesag
1 % (afgerond)krag

Kollokasies is woordkombinasies wat dikwels saam gebruik word, maar nie vaste uitdrukkings is nie, omdat die woorde se afsonderlike betekenis nie verander nie. Voorbeelde van kollokasies is: “prag en praal”; “met hart en siel”; “teen wil en dank” en “met raad en daad”.
Sien ook die bladsy Kollokasies.
Die ........ het verkies om nie te trou nie.


96 % (afgerond)oujongnooi 
3 % (afgerond)ou jongnooi
1 % (afgerond)ou jong nooi
1 % (afgerond)ou jong-nooi

Byvoeglike naamwoorde (soos "ou" of "jong") word gewoonlik los van selfstandige naamwoorde (soos "kêrel") geskryf. Wanneer betekenisverdigting egter plaasgevind het (dit wil sê as die begrip ʼn spesifieke betekenis kry), vorm die twee begrippe ʼn eenheid en word hulle vas geskryf. 
Sien ook die bladsy Betekenisverdigting.
Sielkundiges gebruik dikwels ........ om hul pasiënte te behandel.


1 % (afgerond)hippnose
97 % (afgerond)hipnose 
3 % (afgerond)hiepnose
hepnose

Soms word woorde van vreemde herkoms net gedeeltelik verafrikaans, byvoorbeeld “hipnose”, “hidroulies” en “kwadrupleeg”. Die woord "hipnose" kom van Grieks en beteken 'slaaptoestand'.
Sien ook die bladsy Tussenklas.
TOTAALRESULTAAT:
97% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties