3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 10-09-2019 (vlak 3)vorige toets 10 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 10-09-2019 só ingevul:Die nuus volg binne enkele ........ .


95 % (afgerond)oomblikke 
4 % (afgerond)oomblike
1 % (afgerond)oomlikke
oomlike

As ’n stam van ’n woord uitgaan op [a], [ε], [ͻ], [ә] of [œ] en ’n konsonant, word die konsonant in die afleidings verdubbel, byvoorbeeld “debatteer”, “detailleer”, “blikkie”, “beddens”, “kramatte”. Die woord "oomblik" bestaan histories uit twee stamme en val dus onder die reël.
Sien ook die bladsy Konsonantverdubbeling.
Daar sit gewoonlik klein ........ in my tand vas nadat ek biltong geëet het.


2 % (afgerond)seeninkies
25 % (afgerond)seningtjies
17 % (afgerond)seningkies
56 % (afgerond)seninkies 

Woorde wat op "ng" in 'n onbeklemtoonde lettergreep eindig, kry 'n verkleiningsvorm met "-kie", terwyl die "g" wegval (AWS15.9).
Sien ook die bladsy Verkleiningsvorme.
"Afrikaanses" is 'n inklusiewe term om die ........ gemeenskappe in te sluit.


54 % (afgerond)wit en bruin 
40 % (afgerond)Wit en Bruin of wit en bruin
6 % (afgerond)Wit en Bruin

Histories beskrywende kleurbenamings vir bevolkingsgroepe en vir lede van sulke groepe begin nie met 'n hoofletter nie.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Die Islamitiese Staat is besig om 'n ........ teen die Weste te voer.


39 % (afgerond)jihad
1 % (afgerond)djehad
58 % (afgerond)djihad 
3 % (afgerond)djeehad

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Vreemde woorde.
TOTAALRESULTAAT:
66% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties