3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 19-09-2019 (vlak 3)vorige toets 19 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 19-09-2019 só ingevul:Jy sien min van hulle, omdat hulle ........ diere is.


1 % (afgerond)slegs skue
51 % (afgerond)sku of skuwe 
7 % (afgerond)skuwe of skue
41 % (afgerond)slegs sku

Oop eenlettergrepige vorme op "-u" word met 'n "-w-" geskryf as dit met 'n attributiewe "-e" voorkom. Die AWS erken beide "sku" en "skuwe in die attributiewe vorm.
Sien ook die bladsy Attributiewe -e.
Die soldaat lig sy vuis ........ .


17 % (afgerond)slegs triomfantelik
1 % (afgerond)slegs triomphantelik
45 % (afgerond)triomfantlik of triomfantelik 
36 % (afgerond)slegs triomfantlik

As jy iets met triomf doen, doen jy dit triomfantlik. Ons kan dit ook "triomfantelik" spel.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
Soms slaan die ........ seerder as die ware jakob.


33 % (afgerond)blinde sambok 
blinde-sambok
50 % (afgerond)blindesambok
17 % (afgerond)blinde-sambok of blindesambok

"Blinde sambok" is nie 'n samestelling nie, en word daarom nie vas geskryf nie. Vergelyk ook "blinde hoogte", "blinde puisie" en "blinde liefde". Let daarop dat "jakob" in die geval volgens die AWS met 'n kleinletter gespel word. Kyk reël 9.23b.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Sy optrede lyk vir my ........ ; ek dink jy moet gaan ondersoek instel.


4 % (afgerond)agterdogtig
1 % (afgerond)bedag
agterdog
94 % (afgerond)verdag 

'n Mens kan "agterdogtig" wees as jy iemand wantrou; die optrede van iemand is "verdag".
(Bron: Skryf Afrikaans A tot Z)
Sien ook die bladsy Twyfelwoorde (mits vs tensy).
TOTAALRESULTAAT:
56% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties