3838 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-09-2019 (vlak 2)vorige toets 24 SEP volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 24-09-2019 só ingevul:Hoeveel ........ moet jy dié maand werk?


96 % (afgerond)nagskofte 
2 % (afgerond)nagskoftes
2 % (afgerond)nagskowwe

Woorde wat op ʼn kort vokaal en 'n "f" eindig, kry 'n "ww" in die meervoudsvorm. Die "t" in die meervoud "skofte" is deel van die oorspronklike stam, wat in die meervoudsvorm in Afrikaans behoue gebly het.
(AWS 13.1 (f))
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Moenie hier om my ........ nie!


4 % (afgerond)rondrentel
4 % (afgerond)rontdrentel
77 % (afgerond)ronddrentel 
15 % (afgerond)rond drentel

Klankverwarring lei dikwels tot spelfoute, aangesien twee letters dieselfde uitgespreek word in Afrikaans. Een van die belangrike sondebokke is "d/t".
"Ronddrentel" beteken sonder doel, langsaam heen en weer rondloop.
Sien ook die bladsy Klankverwarring.
My pa gaan vanmiddag met 'n ........ praat.


Advokaad
89 % (afgerond)advokaat 
2 % (afgerond)advokaad
9 % (afgerond)Advokaat

Waar aanhefvorme sonder 'n daaropvolgende eienaam nie as aanspreekvorme gebruik word nie, word dit met 'n kleinletter geskryf.
Sien ook die bladsy Slegs kleinletter.
Die minister moes voor die parlement se Staande Komitee oor Openbare Rekeninge verskyn oor haar departement se verkwistende besteding.
'n Sinoniem vir "verkwistende" is ........ .


98 % (afgerond)spandabelrige 
1 % (afgerond)suinige
1 % (afgerond)spaarsamige
1 % (afgerond)beperkte

Sinonieme is woorde met min of meer dieselfde betekenis. 'n Sinoniem vir die woord "verkwistend" is 'spandabelrig'.
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
90% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties