4540 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 26-03-2020 (vlak 2)vorige toets 26 MRT volgende toets
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 26-03-2020 só ingevul:'n Troue is deesdae ʼn duur ........ .3 % (afgerond)affair
afferingte
97 % (afgerond)affêre 

Vreemde woorde wat verafrikaans word, word volgens die gewone Afrikaanse taalreëls gespel.
Sien ook die bladsy Verafrikaanste woorde.
In die Bybelse tyd is mense wat nie Christene of Jode was nie, ........ genoem.


1 % (afgerond)hydene
42 % (afgerond)heidene of heidens 
57 % (afgerond)heidene
heidens

Die AWS erken "heidens" en "heidene" albei as meervoude van "heiden".
Sien ook die bladsy Meervoudsvorme.
Die stad ........ is die hoofstad en politieke, ekonomiese en kulturele sentrum van België.


44 % (afgerond)Brussels
Bruxelles
11 % (afgerond)Brüssel
45 % (afgerond)Brussel 

Brussel is die hoofstad van België. In Engels word dit "Brussels" geskryf. Die name van stede begin altyd met 'n hoofletter.
Sien ook die bladsy Plekname.
Waarvoor staan die akroniem "WNNR"?


95 % (afgerond)Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad 
2 % (afgerond)Westerse en Nabye-Oosterse Noodlenigingsraad
3 % (afgerond)Wêreldwye Nieunederlandse Rotarieklub

'n Akroniem is 'n afkorting wat as 'n woord (letterklankwoord) of as letters (letternaamwoord) uitgespreek word. "WNNR" is 'n letternaamwoord, d.w.s. die name van die letters word gebruik om die woord ("wee-en-en-er") uit te spreek. Agterin die "Afrikaanse Woordelys en Spelreëls" verskyn 'n omvattende lys van afkortings en akronieme.
Sien ook die bladsy Akronieme.
TOTAALRESULTAAT:
70% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties