3795 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 08-04-2021 (vlak 3)vorige toets 08 APR Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 3 het die toets van 08-04-2021 só ingevul:Die bank het my huis ........ .


2 % (afgerond)hergewaardeer
37 % (afgerond)herwaardeer
8 % (afgerond)herwaardeer of hergewaardeer
53 % (afgerond)herwaardeer of geherwaardeer 

Woorde wat met "her-" begin neem nie gewoonlik 'n "ge-" in die verlede tyd nie. Daar is egter 'n paar uitsonderings wat naas die basisvorm ook "ge-" in die verlede tyd kan neem, soos "herwaardeer" of "geherwaardeer", "hereksamineer" of "gehereksamineer", en "herdefinieer" of "geherdefinieer".
Sien ook die bladsy Verlede tyd.
Die optimale benutting van datalêers in 'n organisasie staan as ........ bekend.


56 % (afgerond)dataontginning of data-ontginning 
1 % (afgerond)dataöntginning
8 % (afgerond)slegs data-ontginning
34 % (afgerond)slegs dataontginning

’n Opeenhoping van vokale tussen dele van ’n samestelling bring nie noodwendig leesbaarheidsprobleme mee nie en ’n koppelteken is dus onnodig, byvoorbeeld “dataontginning”, “naoorlogs”, “pouoogmot”. Indien die leser dit egter vind dat 'n koppelteken leesbaarheid sal verbeter, kan dit wel ingevoeg word (AWS 12.1a).
Sien ook die bladsy Vokaalopeenhoping.
Ons moet ........ huis toe voor ons natreën.


foetslaan
98 % (afgerond)voetslaan 
1 % (afgerond)voet slaan
voet-slaan

ʼn Samestelling ("oogarts") is ʼn woord wat uit twee of meer woorddele ("voet" en "slaan") bestaan. Samestellings moet vas geskryf word.
Sien ook die bladsy Samestellings.
Nadat ons al die data versamel het, kan ons begin om dit te ontleed en gevolgtrekkings te maak.
'n Sinoniem vir die woord "data" is ........ .


1 % (afgerond)rekenaars
1 % (afgerond)geskrifte
3 % (afgerond)dokumente
96 % (afgerond)gegewens 

Sinonieme is woorde wat min of meer dieselfde betekenis het. Sinonieme vir die woord "data" sluit in "gegewens", "feite, "besonderhede".
Sien ook die bladsy Sinonieme.
TOTAALRESULTAAT:
76% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties