2739 aktiewe gebruikers

Teken aan
Registreer

Na mobiele weergawe


Antwoorde van 24-07-2024 (vlak 2)vorige toets 24 JUL Geen volgende toets beskikbaar nie
(klik op 'n pyltjie om na 'n ander datum te blaai)


Die deelnemers op vlak 2 het die toets van 24-07-2024 só ingevul:Edwin Cameron is 'n bekende kampvegter vir menseregte en was 'n ........ .


1 % (afgerond)Konstitusionele-hof-regter
5 % (afgerond)Konstitusionelehof-regter
54 % (afgerond)Konstitusionelehofregter
40 % (afgerond)Konstitusionele Hofregter of Konstitusionele Hof-regter 

In samestellings met multiwoordeiename word die skryfwyse van die oorspronklike eienaam ("Konstitusionele Hof") behou, terwyl die deel waarmee dit verbind ("regter") vas of met 'n koppelteken vas daaraan geskryf word. Naas "Konstitusionele Hofregter" is "Konstitusionele Hof-regter" dus ook korrek.
Sien ook die bladsy Eienaamsamestellings.
Daar is 'n groot verskil tussen ........ erken ........ en ........ herken ........ .


3 % (afgerond)aandagstrepe
29 % (afgerond)enkelaanhalingstekens
31 % (afgerond)dubbelaanhalingstekens 
37 % (afgerond)geen leestekens

Ons gebruik dubbelaanhalingstekens om 'n woord, begrip of frase aan te haal wat uitlig, omskryf, gelaai is, of uitgesonder word.
(AWS 13.10)
Sien ook die bladsy Aanhalingstekens.
Daar het jou poetsbakkery jou nou ........ in die moeilikheid!


1 % (afgerond)heupdiep
97 % (afgerond)kniediep 
2 % (afgerond)kopdiep
neusdiep

Ons sê iemand is "kniediep in die moeilikheid". Ander intensiewe vorme van "diep" sluit in: "enkeldiep, pensdiep, skouerdiep, nekdiep". Hierdie intensiewe vorm kan ook gebruik word om verskillende grade van diepte aan te dui.

Sien ook die bladsy Intensiewe vorme.
Daardie gedrag is bloot ........ en verkeerd.


7 % (afgerond)Onbybels
2 % (afgerond)On-Bybels
76 % (afgerond)onbybels 
15 % (afgerond)on-Bybels

Indien byvoeglike naamwoorde wat van eiename of ander hoofletterwoorde afgelei is deur die Afrikaanse voorvoegsel "on-" voorafgegaan word, word die voorvoegsel sonder 'n koppelteken vas aan die res van die woord geskryf en begin die gedeelte na die voorvoegsel met 'n kleinletter.
Sien ook die bladsy Afleidings van eiename.
TOTAALRESULTAAT:
61% korrek

Verduideliking van die kleure en simbole:
KORREK GEKIESdie korrekte antwoord (deur jou gekies)
DIE KORREKTE ANTWOORDdie korrekte antwoord (nie deur jou gekies nie)
VERKEERD GEKIES'n verkeerde antwoord (deur jou gekies)
Verkeerd.'n verkeerde antwoord (nie deur jou gekies nie)


  


© 2013 Beter Afrikaans is 'n gesamentlike onderneming tussen die ATKV, VivA en Martin van Toll Producties